Handelsrådet utbildar

Handelsrådet inbjuder till trendspaning – karta och kompass i ett föränderligt handelslandskap.
Trendspaningen är ett kostnadsfritt förmiddagsevenemang.
Speciellt för lärare ges i direkt anslutning en eftermiddag skräddarsydd för utbildare.
Gratis event
Inga kurser finns för tillfället

Introduktion (Certifiering/Recertifiering)

Certifierat i Sverige AB/Handelsrådet erbjuder återkommande utbildningsdagar som riktar sig till lärare, skolledare och SYV på skolor som:
avser att ansöka om certifiering av gymnasieskolans handelsutbildning eller som förbereder sin ansökan om recertifiering, och vill bli uppdaterade om kriterierna och ta del av nya exempel.

Erbjudande: Gå tre betala för två!
Pris: 1000.00 kr
Inga kurser finns för tillfället

Workshop (HA-arbetslag)

Certifierat i Sverige AB/Handelsrådet erbjuder workshops för HA-arbetslag. HA-certifierade skolor kan boka hel- eller halvdagsutbildningar för hela arbetslaget. Programmet skräddarsys utifrån skolans certifierade HA-plan.

Exempel på utbildningsinnehåll:
* genomgång av kriterierna och undervisning kring dem
* ni väljer tema och får handledning i att planera ett ämnesövergripande arbete med fokus på kompetenserna
Workshopen kan genomföras i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria om skolan önskar.

Kontakta oss för samtal om upplägg och bokning!
Pris: 12000.00 kr
Inga kurser finns för tillfället

Lärarkvällar

Certifierat i Sverige AB/Centrum för Näringslivshistoria erbjuder återkommande lärarkvällar till:

* skolledare/lärare på HA certifierade-skolor.
Certifieringen är en angelägenhet för hela arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar.

Innehåll:
* kriterierna för certifiering
* erfarenhetsutbyte mellan skolor.
* medverkan av Centrum för Näringslivshistoria
Gratis event
Inga kurser finns för tillfället

Handelsrådets utbildarkonferens

Utbildarkonferens 2019
En tvådagarskonferens i Stockholm om framtidens handel som riktar sig till lärare inom ekonomi och handel och studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och yrkeshögskolan.
Gratis event
Inga kurser finns för tillfället