Handelsrådet utbildar

Handelsrådet inbjuder till trendspaning – karta och kompass i ett föränderligt handelslandskap.
Trendspaningen är ett kostnadsfritt förmiddagsevenemang.
Speciellt för lärare ges i direkt anslutning en eftermiddag skräddarsydd för utbildare.
Gratis event
Inga kurser finns för tillfället

Introduktion (Certifiering/Recertifiering)

Certifierat i Sverige AB/Handelsrådet erbjuder återkommande utbildningsdagar som riktar sig till lärare, skolledare och SYV på skolor som:
avser att ansöka om certifiering av gymnasieskolans handelsutbildning eller som förbereder sin ansökan om recertifiering, och vill bli uppdaterade om kriterierna och ta del av nya exempel.
Gratis event
Inga kurser finns för tillfället

Workshop (HA-arbetslag)

Certifierat i Sverige AB/Handelsrådet erbjuder workshops för HA-arbetslag. HA-certifierade skolor kan boka hel- eller halvdagsutbildningar för hela arbetslaget. Programmet skräddarsys utifrån skolans certifierade HA-plan.

Exempel på utbildningsinnehåll:
* genomgång av kriterierna och undervisning kring dem
* ni väljer tema och får handledning i att planera ett ämnesövergripande arbete med fokus på kompetenserna
Workshopen kan genomföras i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria om skolan önskar.

Kontakta oss för samtal om upplägg och bokning!
Pris: 12000.00 kr
Inga kurser finns för tillfället

Lärarkvällar

Certifierat i Sverige AB/Centrum för Näringslivshistoria erbjuder återkommande lärarkvällar till:

* skolledare/lärare på HA certifierade-skolor.
Certifieringen är en angelägenhet för hela arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar.

Innehåll:
* kriterierna för certifiering
* erfarenhetsutbyte mellan skolor.
* medverkan av Centrum för Näringslivshistoria
Gratis event
Inga kurser finns för tillfället

Handelsrådets utbildarkonferens

Utbildarkonferens 2020
En tvådagarskonferens i Stockholm om framtidens handel som riktar sig till lärare inom ekonomi och handel och studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och yrkeshögskolan.
Dag 1 : Utbildardag
Dag 2 : Handelsrådets dag
Gratis event
måndag, 5 oktober, 2020
Utbildarkonferens 2020
Anmäl