Vi besöker skolan ett år efter certifiering, följer upp skolans certifieringsplan och för en dialog kring utbildningens utveckling och ger skräddarsydd handledning . Därefter besöker vi skolan vartannat år för fortsatt kvalificerad och riktad handledning.