Recertifiering sker med två års mellanrum. Inför recertifieringen analyserar arbetslaget tillsammans med det lokala programrådet hur planen i certifieringsansökan fallit ut och utarbetar en uppdaterad plan för nästkommande två-årsperiod till sin ansökan om recertifiering. Planen laddas upp på Certifieringswebben för godkännande av Handelsrådets certifieringsgrupp.