Lärarkvällar
Certifierat i Sverige AB/Centrum för Näringslivshistoria erbjuder återkommande lärarkvällar till: * skolledare/lärare på HA certifierade-skolor. Certifieringen är en angelägenhet för hela arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar. Innehåll: * kriterierna för certifiering * erfarenhetsutbyte mellan skolor. * medverkan av Centrum för Näringslivshistoria
Gratis event
Inga kurser finns för tillfället