Certifieringsfrågor

 

  1. Vi är intresserade av certifieringen. Hur lång tid tar det att bli certifierad?
    För att bli en HA-certifirad skola ska skolan lämna in en planering för de kommande tre åren, som visar att skolan uppfyller kriterierna. Att sammanställa planen, som kräver att hela HA-arbetslaget och skolans ledning är engagerad, är en process som kan ta från  2-6 månader, beroende på skolans utgångsläge. Varje skolas process är unik. Kansliet ordnar introduktionsutbildningar för att underlätta arbetet och bistår också med stöd och feedback i skrivprocessen.
     
  2. När kan man lämna in ansökan för att bli en certifierad skola?
    Certifieringsgruppen bedömer ansökningar fortlöpande. Kontakta kansliet och kom igång med skolans certifieringsarbete!