Skolan/arbetslaget får stöd att formulera en plan som bygger på GY2011 tillsammans med kriterier som tagits fram av branschen. När planen godkänts av Handelsrådets certifieringsgrupp är skolan certifierad. Uppföljning sker genom självvärdering och skolmöten. Certifieringsarbetet blir ett stöd för skolans systematiska kvalitetsarbete.