Uppdaterade kriterier ht 2019

I och med att en allt större del av handeln digitaliseras och näthandelns andel av den totala handeln ökar krävs också att utbildningen och de kompetenser som eleverna förväntas ha efter sin yrkesexamen uppdateras. 

Inom certifieringen av gymnasiala handelsutbildningar delar vi regelbundet med oss av de förväntningaroch behov som handelns parter lyfter fram. 

Tag kontakt med oss om din skola/arbetslag är intresserad av att HA-certifiera/kvalitetssäkra skolans utbildning. Läs mer här på HA-webben.

(Bild från unsplash.com)