Källkritikens dag

I mars månad är det mycket som händer. WWW har jubileum (30 år i år) och Källkritiken har en speciell dag (13/3). Alla dagar borde vara källkritiska, men denna dag blir det extra strålkastare på detta. Bra!

I efterhand kan den som inte hade möjlighet att fira med Viralgranskaren på plats se föreläsningarna på denna länk! Här kan du lyssna på Åsa Larsson, Jack Werner och Johan Wikén. Viralgranskaren är en del av Metro som är en politiskt obunden tidning. Enligt tidningens policy får medarbetarna på Viralgranskaren inte ha något partipolitiskt engagemang eller liknande som kan hamna i konflikt med uppdraget.

Här är två andra användbara länkar: