Introduktionsutbildning på distans den 18 januari

Välkommen att anmäla dig till en kostnadsfri distansutbildning kl. 14.00-15.45.
Du kommer att få en genomgång av Handelsrådets certifiering med konkreta exempel.

Nätverket av certifierade handelsutbildningar ökar och i december certifierades tre skolor.
Välkommen!

Anmäl dig på denna länk!