Intresserad av att certifiera Försäljning och Serviceprogrammet?

Vi erbjuder kostnadsfria tillfällen för information och utbildning kring ansökan om certifiering. Allt sker på distans via Zoom.

Välkommen att anmäla dig till vårens tillfällen:

- Den 15 mars kl. 9.00-9.40: kort information om certifieringen. Anmäl här!

- Den 28 mars, kl.14.00-15.45: för er som har bestämt er för att skriva ansökan.
   Här får  ni en genomgång av Handelsrådets certifiering med konkreta exempel.
   Anmäl här!

Nätverket av certifierade handelsutbildningar ökar och i december certifierades tre skolor.
Välkommen!