Handelsrådets utbildarkonferens 2019

Handelsrådet bjuder in till en tvådagarskonferens i Stockholm om framtidens handel som riktar sig till lärare inom ekonomi och handel och studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och yrkeshögskolan.
För mer info, kontakta Mats Johansson, Handelsrådets yrkes- och kompetensexpert: mats.johansson@handelsradet.se

Tid & Plats
Måndag 30 september - tisdag 01 oktober 2019
Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm

För program 30 september, se nedan
För program 1 oktober, se i kalendariet på detta datum, Handelsrådets dag

Program 30 september
09.30
– Registrering och fika
– Välkommen och inledning Mats Johansson, Handelsrådets expert på yrke- och kompetens
– Omvärldsanalys: ekonomi, administration och försäljning Linda Wiklund, omvärldsanalytiker, Myndigheten för yrkeshögskolan
– Framtidens gymnasiala handelsutbildningar med Cecilia Hågemark och Hans Almgren, båda undervisningsråd på Skolverket
– Certifiering av gymnasiala handelsutbildningar med Lena Elfvingsson, verksamhetschef, Certifierat i Sverige

Lunch/läromedelsmingel
– Karriär i handeln/butikssäljartävlingen
– Handelsrådets forskningsrapporter, Lena Strålsjö, FoU-expert Handelsrådet
– Handelsrådets arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar, Katrin Dagergren, Handelsrådet

Fikapaus/läromedelsmingel
– Företagskällan, Anahi Davila, skolansvarig, Centrum för näringslivshistoria
– Hubro Education, norskt exempel
– Summering
16.15-17.00 Eftersnack/läromedelsmingel

Se presentationerna från dagen här!