Handelsfakta.se - ny webbplats!

Den 11 februari lanserade Handelsrådet den nya webbplatsen Handelsfakta. Webben vänder sig till dig som letar efter statistik om handeln. Här hittar du statistik om detaljhandeln, partihandeln och motorhandeln i Sverige och internationellt. 
Det finns dessutom de senaste spaningarna om e-handel och internationella jämförelser.

Det är ett strålande material att använda i undervisninge, för ämnesintegration och temaarbeten.

Exempel på innehåll: 

  • Sysselsättning: Handeln är en viktig arbetsgivare. Drygt 11 procent av alla sysselsatta i Sverige arbetar i handeln, vilket gör handeln till näringslivets största bransch. Den del av handeln som sysselsätter flest är detaljhandeln. År 2019 var drygt 257 700 anställda i detaljhandeln och en fjärdedel av dem var ungdomar i åldern 16 till 24 år. Detaljhandeln spelar därmed en viktig roll när det gäller sysselsättning av unga och inträde på arbetsmarknaden. Partihandeln sysselsätter något färre än detaljhandeln. År 2019 arbetade ungefär 237 000 svenskar i partihandeln. Motorhandeln sysselsatte ungefär 72 500 personer år 2019.
  • E-handeln i Sverige: I takt med att Sverige har digitaliserats har en allt större del av försäljningen i detaljhandeln flyttats online. År 2019 e-handlade svenska konsumenter varor för 87 miljarder kronor. E-handel stod då för elva procent av den totala försäljningen i detaljhandeln, vilket kan jämföras med en e-handelsandel på knappt fyra procent år 2010. År 2020 väntas e-handeln omsätta 115,7 miljarder kronor.
  • Utvecklingen i svensk detaljhandel: Sveriges detaljhandel har utvecklats starkt i en europeisk jämförelse. Omsättningen i detaljhandeln har under det senaste decenniet stigit i de flesta av Europas stora ekonomier. Jämförelsevis har Sverige utvecklats starkast av de länder som återfinns i diagrammet nedan. Under perioden 2009 till 2018 ökade Sveriges detaljhandelsomsättning med 44 procent. En delförklaring till Sveriges höga utveckling under perioden är att den svenska ekonomin återhämtade sig snabbt efter finanskrisen 2008-2009. Utvecklingen påverkas dels av den allmänna ekonomiska situationen i det egna landet och i omvärlden, dels av valutans värde.

Läs mer på Handelsfakta.se