Fortbildningsprogram för lärare

Handelsrådet har kartlagt kompetensbehovet inom handeln och utifrån kartläggningen tagit fram ett utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet riktar sig i första hand till handelsföretag och dess medarbetare men har nu anpassats och görs tillgängligt även för fortbildning av lärare.

Utbildningsprogrammet består av fem moduler där varje modul innehåller två till tre utbildningspass på två till fyra timmar. Den totala utbildningstiden motsvarar fem heldagar. 

Det är inget krav att delta på samtliga moduler. Modulerna följer dock en röd tråd och deltagarna får större förståelse för helheten om de genomgått samtliga moduler.

Handelsrådet kommer att utfärda diplom till de lärare som deltagit i samtliga moduler i utbildningsprogrammet och fått godkänt på den avslutande inlämningsuppgiften. Samtliga utbildningar genomförs i webbinarieform och är kostnadsfria.

Läs mer om modulerna i filen nedan och anmäl dig här!

Dokument