Certifiering av gymnasieskola
(för nya skolor)

Hur går det till?
Kontakta oss
(ring eller maila)
08-796 16 81

Certifiering av gymnasieskolans handelsutbildningar

Kvalitetssäkrad handelsutbildning

Handelsrådet kvalitetssäkrar er gymnasieskolas handelsutbildningar

Certifieringen är en process. Handledning och uppföljning ingår i konceptet. En HA-plan enligt certifieringskriterierna tas fram av skolan som sedan ska godkännas av en grupp från Handelsrådet. Den första certifieringsperioden gäller i tre år sedan sker recertifiering vartannat år. Certifiering och recertifiering av skolor sker höst och vår. Certifierade skolor får tillgång till en modern webbplats för certifieringsadministration, erbjudanden om utbildningar och konferenser, nyhetsbrev med bl a omvärldsbevakning och tillgång till ett nätverk av HA-skolor.

Certifieringsprocessen

Certifiering av gymnasieskolans handelsutbildningar

Skolan/arbetslaget får stöd att formulera en HA-plan som bygger på GY2011 tillsammans med kriterier som tagits fram av branschen. När HA-planen godkänts av Handelsrådets certifieringsgrupp är skolan certifierad.
Uppföljning sker genom självvärdering och skolbesök. Certifieringsarbetet blir ett stöd för skolans systematiska kvalitetsarbete.

Uppföljningsbesök

Vi besöker skolan ett år efter certifiering, följer upp HA-planen och för en dialog kring programmets utveckling och ger skräddarsydd handledning . Därefter besöker vi skolan vartannat år för fortsatt kvalificerad och riktad handledning.

Självvärdering

Arbetslaget följer upp och utvärderar sin HA-plan årligen i en formatmall som laddas upp här på Handelsrådets certifieringswebb. Vi ger individuell återkoppling på skolornas uppföljningen som på så sätt blir en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Recertifiering

Recertifiering sker med två års mellanrum. Inför recertifieringen analyserar arbetslaget tillsammans med det lokala programrådet hur HA-planen i certifieringsansökan fallit ut och utarbetar en uppdaterad HA-plan för nästkommande två-årsperiod till sin ansökan om recertifiering.
HA-planen laddas upp på Handelsrådets Certifieringswebb för godkännande av Handelsrådets certifieringsgrupp.
Kontakta oss för mer information

Vad säger våra certifierade handelsutbildningar

"Certifieringen har givit oss ett tydligt ramverk. Vi har en tydlig röd tråd och vi ämnesintegrerar kring kompetenserna"

Ann

Programansvarig lärare

"Skolan är känd för att ha ett bra HA-program. Jag är stolt över att vi är certifierade!"

HA - Elev

Elev

"Det känns som att vi går på den bästa handelsutbildningen! Lärarna är väldigt engagerade och certifieringen står för kvalitet!"

HA-Elev

Elev

Kompetenser för handeln

Kvalitetssäkrad handelsutbildning på gymnasiet

Verklighetsförankrad undervisning

HA-planen som skolan tar fram enligt certifieringskriterierna och som ska ska godkännas av Certifieringsgruppen, bygger på verklighetsbaserad och ämnesövergripande undervisning i enlighet med GY2011. Handledningen tillsammmans den årliga självvärdering av HA-planen stödjer arbetslagets kvalitetsarbete.

Kompetenskriterier

Kompetenskriterier utbildningens innehåll delas in i en generell del och en handelsspecifik del. Kriterierna utgår från den kompetensprofil som
tagits fram till handelns valideringsmodell för butikssäljare.
- Samarbetskompetens
- Kommunikationskompetens
- Hållbarhetskompetens
- Initiativkompetens
- Organisationskompetens
- Utvecklingskompetens
- Säljkompetens
- Servicekompetens
- Handlarkompetens
- Digital kompetens
- Arbetsmiljö- och säkerhetskompetens

Nytt från bloggen

Här ser du våra senaste nyhetsinlägg i pufformat

Utbildningar

Kompetensutveckling för certifierade skolor

Introduktion (Certifiering/Recertifiering)

Certifierat i Sverige AB/Handelsrådet erbjuder återkommande utbildningsdagar som riktar sig till lärare, skolledare och SYV på skolor som:
avser att ansöka om certifiering av gymnasieskolans handelsutbildning eller som förbereder sin ansökan om recertifiering, och vill bli uppdaterade om kriterierna och ta del av nya exempel.
Gratis event

Workshop (HA-arbetslag)

Certifierat i Sverige AB/Handelsrådet erbjuder workshops för HA-arbetslag. HA-certifierade skolor kan boka hel- eller halvdagsutbildningar för hela arbetslaget. Programmet skräddarsys utifrån skolans certifierade HA-plan.

Exempel på utbildningsinnehåll:
* genomgång av kriterierna och undervisning kring dem
* ni väljer tema och får handledning i att planera ett ämnesövergripande arbete med fokus på kompetenserna
Workshopen kan genomföras i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria om skolan önskar.

Kontakta oss för samtal om upplägg och bokning!
Pris: 12000.00 kr

Lärarmöten

Certifierat i Sverige AB/Centrum för Näringslivshistoria erbjuder återkommande lärarmöten till skolledare/lärare på certifierade skolor.
Certifieringen är en angelägenhet för hela arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar.

Innehåll:
* Teman kopplade till certifieringskriteriena
* Erfarenhetsutbyte mellan skolor.
* Medverkan av Centrum för Näringslivshistoria

Syftet är att erbjuda certifierade skolor möjlighet till dialog med föreläsare, CESAB/Handelsrådet och varandra.
Under ht 2020 kommer alla lärarmöten att genomföras på distans. Våra distansmöten - via Zoom - pågår ca 40 min.

Anmäl dig, och du får en länk till mötet via mail. Vi lägger också upp en länk under "Nätverksnyheter". Alla lärarmöten ingår i certifieringsavgiften och kostar inte något extra.
Gratis event

Våra partners