Planen som skolan tar fram enligt certifieringskriterierna och som ska ska godkännas av Certifieringsgruppen, bygger på verklighetsbaserad och ämnesövergripande undervisning i enlighet med GY2011. Handledningen tillsammmans den årliga självvärdering av den certifierade planen stödjer arbetslagets kvalitetsarbete.