Arbetslaget följer upp och utvärderar sin certifierade plan årligen. Det görs i en mall som laddas upp här på certifieringswebben. Vi ger individuell återkoppling på skolornas uppföljning som på så sätt blir en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.