Lärarmöten
Certifierat i Sverige AB/Centrum för Näringslivshistoria erbjuder återkommande lärarmöten till skolledare/lärare på certifierade skolor. Certifieringen är en angelägenhet för hela arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar. Innehåll: * Teman kopplade till certifieringskriteriena * Erfarenhetsutbyte mellan skolor. * Medverkan av Centrum för Näringslivshistoria Syftet är att erbjuda certifierade skolor möjlighet till dialog med föreläsare, CESAB/Handelsrådet och varandra. Under ht 2020 kommer alla lärarmöten att genomföras på distans. Våra distansmöten - via Zoom - pågår ca 40 min. Anmäl dig, och du får en länk till mötet via mail. Vi lägger också upp en länk under "Nätverksnyheter". Alla lärarmöten ingår i certifieringsavgiften och kostar inte något extra.
Gratis event