Kompetenskriterier utbildningens innehåll delas in i en generell del och en handelsspecifik del. Kriterierna utgår från den kompetensprofil som tagits fram till handelns valideringsmodell för butikssäljare. - Samarbetskompetens - Kommunikationskompetens - Hållbarhetskompetens - Initiativkompetens - Organisationskompetens - Utvecklingskompetens - Säljkompetens - Servicekompetens - Handlarkompetens - Digital kompetens - Arbetsmiljö- och säkerhetskompetens