Beskrivning

Certifierat i Sverige AB/Handelsrådet erbjuder återkommande utbildningsdagar som riktar sig till lärare, skolledare och SYV på skolor som: avser att ansöka om certifiering av gymnasieskolans handelsutbildning eller som förbereder sin ansökan om recertifiering, och vill bli uppdaterade om kriterierna och ta del av nya exempel.

onsdag, 18 september, 2024 - 14:00

    TID

  • onsdag, 18 september, 2024 - 14:00
Anmälningsformulär