Beskrivning

Handelns dag är en årligen återkommande dag arrangerad av Handelsrådet.

onsdag, 20 november, 2024 - 10:00

    TID

  • onsdag, 20 november, 2024 - 10:00

Övrig information

Plats meddelas senare.
Anmälan öppnar tidigt i höst på Handelsrådets sidor: https://handelsradet.se/aktiviteter/handelns-dag-2024/