Beskrivning

Certifieringsgruppen sammanträder två ggr/år. Inlämning av nya ansökningar och recertifieringsansölningar är den 30/4 på våren och den 30/11 på hösten.

tisdag, 30 april, 2024 - 23:55

    TID

  • tisdag, 30 april, 2024 - 23:55

Övrig information

Nya skolor är välkomna med certifieringsansökningen senast den 30 april.
Läs om certifieringsprocessen här: https://handelsradet.certifierat.se/certifieringsprocess

För skolor som ska recertifieras under våren gäller samma datum.