Det har länge funnits ett behov av att skapa en gemensam målbild och en kvalitetssäkrad process för alla gymnasieutbildningar inom handel och administration (nu Försäljning och service). Vad förväntas eleverna kunna när de avslutar utbildningen och hur når vi dit?

I samarbete med handelns parter och Certifierat i Sverige har Handelsrådet tagit fram en certifiering av gymnasiala handelsutbildningar. Certifieringen är öppen för alla gymnasieutbildningar med inriktning mot handeln.

De första skolorna certifierades 2014.

Certifieringsmodellen är en utveckling av den certifiering som erbjuds gymnasiala Ek-program och som har erbjudits sedan 2007.

För att en skola ska bli certifierad krävs att de beskriver hur skolan samverkar med arbetsgivare och hur utbildningen är upplagd för att eleverna ska förvärva de branschkompetenser som ligger till grund för certifieringen.