Certifieringsfrågor

 

 1. Vi är intresserade av certifieringen. Hur lång tid tar det att bli certifierad?
  För att bli en HA-certifirad skola ska skolan lämna in en planering för de kommande tre åren, som visar att skolan uppfyller kriterierna. Att sammanställa planen, som kräver att hela HA-arbetslaget och skolans ledning är engagerad, är en process som kan ta från  2-6 månader, beroende på skolans utgångsläge. Varje skolas process är unik. Kansliet ordnar introduktionsutbildningar för att underlätta arbetet och bistår också med stöd och feedback i skrivprocessen.
   
 2. När kan man lämna in ansökan för att bli en certifierad skola?
  Certifieringsgruppen sammanträder två ggr/år. Inlämningsdatum är den 30/4 på våren och den 30/11 på hösten.  Kontakta kansliet och kom igång med skolans certifieringsarbete!
   
 3. Vad kostar det att certifiera skolan?
  Det är en årlig kosrnad 40% av prisbasbeloppet? 2024 är det 22920 kr.