Certifieringsgruppen arbetar självständigt och fristående för att:

  • fastställa och uppdatera kriterier för certifiering av gymnasiala handelsutbildningar
  • bedöma ansökningar om certifiering och recertifiering.

Certifieringsgruppen består av:

Henrik Ekelund, Svensk Handel

Nina Forssblad, Akademikerförbunden

Mathias Fors, Arbetsgivarföreningen Fremia

Helen Rönnholm, Handelsrådet

Daniel Söderberg Talebi, Handelsanställdas förbund