Intresserad av att certifiera Försäljning och Serviceprogrammet?

Vi erbjuder kostnadsfria tillfällen för information och utbildning kring ansökan om certifiering. Allt sker på distans via Zoom.

Välkommen att anmäla dig till kommande möten i höst:

- Den 7 sept kl. 9.00-9.30: kort information om certifieringen. Anmäl här!

- Den 20 sept, kl.14.00-15.30: för er som har bestämt er för att skriva ansökan.
   Här får  ni en genomgång av Handelsrådets certifiering med konkreta exempel.
   Anmäl här!

Nätverket av certifierade handelsutbildningar ökar och vi ser fram emot att få fler skolor i nätverket.
Välkommen!