Handelsrådets utbildardag 2024

Fredagen den 10 november samlades lärare från hela landet i det vackra Posthuset på Vasagatan i Stockholm för att uppdateras och nätverka kring utbildning inom handeln.
Dagen började med branschinformation och utsikterna inom handeln. Precis som under gårdagen lyftes hållbarhetstemat fram.

Myrornas VD, Caroline Andermatt, gav en bild av Myrornas hållbarhetsarbete och visionen (som i stort sett är uppfylld!)
Som utbildare är både Myrornas och Stadsmissionens webbar är en guldgruva för utbildare som vill arbeta med elevernas hållbarhetskompetens.

Svensk Handels Elisabet Elmsäter Vegsö, beskriver hur de arbetar med att höja Svensk handels konkurrenskraft. I det Näringspolitiska programmet finns SH:s utvecklingsförslag. Även här är hållbarhetsfrågorna starkt profilerade.

Handelsanställdas förbund representerades av Daniel Söderberg Talebi, som presenterade förbundets arbete kring teknikutveckling och automation, något som kräver ny kompetens för medarbetare inom partihandel och lager. Läs mer i rapporten "Människa - maskin - arbete"

Ett utmärkt arbetsmaterial för undervisningen är Handelsfakta.se. Vi fick en visning av vilka nyckeltal som man kan plocka fram ur det statisktiska materialet.

Dagen avslutades med samtal kring samverkan med branschföreträdare för att ge eleverna en relevant och verklighetsnära utbildning som gör dem redo för arbete inom handeln direkt efter gymnasiet.
Stina Klefvenberg från Zetterbergsgymnasiet i Eskilstuna och Oscar Friström från Bildningscentrum Facetten i Åtvidaberg gav inspiration till de avslutande nätverkssamtalen kring samverkan.

Är din skolas Försäljning och serviceprogram eller lärlingsutbildning ännu inte certifierat av Handelstådet? Ett mervärde är att få ta del an fördjupande samarbeten mellan skolor, förutom stödet att hela tiden arbeta med kvalitetsutveckling tillsammans med oss.

Läs mer här!