Certifiering av gymnasieskola
(för nya skolor)

Hur går det till?
Kontakta oss
(ring eller maila)
08-796 16 81

Certifiering av gymnasieskolans handelsutbildningar

Kvalitetssäkrad handelsutbildning

Handelsrådet kvalitetssäkrar er gymnasieskolas handelsutbildningar

Certifieringen är en process. Handledning och uppföljning ingår i konceptet. En plan enligt certifieringskriterierna tas fram av skolan som sedan ska godkännas av en grupp från Handelsrådet. Den första certifieringsperioden gäller i tre år, sedan sker recertifiering vartannat år. Certifiering och recertifiering av skolor sker höst och vår. Certifierade skolor får tillgång till en modern webbplats för certifieringsadministration, erbjudanden om utbildningar och konferenser, nyhetsbrev med bl a omvärldsbevakning och tillgång till ett nätverk av certifieradeskolor.

Certifieringsprocessen

Certifiering av gymnasieskolans handelsutbildningar

Skolan/arbetslaget får stöd att formulera en plan som bygger på GY2011 tillsammans med kriterier som tagits fram av branschen. När planen godkänts av Handelsrådets certifieringsgrupp är skolan certifierad.
Uppföljning sker genom självvärdering och skolmöten. Certifieringsarbetet blir ett stöd för skolans systematiska kvalitetsarbete.

Uppföljningsbesök

Vi besöker skolan ett år efter certifiering, följer upp skolans certifieringsplan och för en dialog kring utbildningens utveckling och ger skräddarsydd handledning . Därefter besöker vi skolan vartannat år för fortsatt kvalificerad och riktad handledning.

Självvärdering

Arbetslaget följer upp och utvärderar sin certifierade plan årligen. Det görs i en mall som laddas upp här på certifieringswebben. Vi ger individuell återkoppling på skolornas uppföljning som på så sätt blir en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Recertifiering

Recertifiering sker med två års mellanrum. Inför recertifieringen analyserar arbetslaget tillsammans med det lokala programrådet hur planen i certifieringsansökan fallit ut och utarbetar en uppdaterad plan för nästkommande två-årsperiod till sin ansökan om recertifiering.
Planen laddas upp på Certifieringswebben för godkännande av Handelsrådets certifieringsgrupp.
Kontakta oss för mer information

"Certifieringen har givit oss ett tydligt ramverk. Vi har en tydlig röd tråd och vi ämnesintegrerar kring kompetenserna"

Ann

Programansvarig lärare

"Skolan är känd för att ha ett bra HA-program. Jag är stolt över att vi är certifierade!"

Åk 3 på handelsutbildningen

Elev

"Det känns som att vi går på den bästa handelsutbildningen! Lärarna är väldigt engagerade och certifieringen står för kvalitet!"

Åk 3 på handelsutbildningen

Elev

Kompetenser för handeln

Kvalitetssäkrad handelsutbildning på gymnasiet

Verklighetsförankrad undervisning

Planen som skolan tar fram enligt certifieringskriterierna och som ska ska godkännas av Certifieringsgruppen, bygger på verklighetsbaserad och ämnesövergripande undervisning i enlighet med GY2011. Handledningen tillsammmans den årliga självvärdering av den certifierade planen stödjer arbetslagets kvalitetsarbete.

Kompetenskriterier

Kompetenskriterier utbildningens innehåll delas in i en generell del och en handelsspecifik del. Kriterierna utgår från den kompetensprofil som
tagits fram till handelns valideringsmodell för butikssäljare.
- Samarbetskompetens
- Kommunikationskompetens
- Hållbarhetskompetens
- Initiativkompetens
- Organisationskompetens
- Utvecklingskompetens
- Säljkompetens
- Servicekompetens
- Handlarkompetens
- Digital kompetens
- Arbetsmiljö- och säkerhetskompetens

Här ser du våra senaste nyhetsinlägg i pufformat

Utbildningar

Kompetensutveckling för certifierade skolor

Introduktion (Certifiering/Recertifiering)

Certifierat i Sverige AB/Handelsrådet erbjuder återkommande utbildningsdagar som riktar sig till lärare, skolledare och SYV på skolor som:
avser att ansöka om certifiering av gymnasieskolans handelsutbildning eller som förbereder sin ansökan om recertifiering, och vill bli uppdaterade om kriterierna och ta del av nya exempel.
Gratis event

Lärarmöten på webben

Vi flyttar över våra lärarkvällar till webben och erbjuder korta möten med aktuellt innehåll via Zoom-plattformen.
Syftet är att erbjuda certifierade skolor möjlighet till dialog med föreläsare, CESAB/Handelsrådet och varandra.

Våra distansmöten - via Zoom - pågår ca 40 min. Anmäl dig, och du får en länk till mötet via mail. Vi lägger också upp en länk under "Nätverksnyheter". Alla lärarmöten ingår i certifieringsavgiften och kostar inte något extra.
Gratis event

Workshop (arbetslag)

Certifierat i Sverige AB/Handelsrådet erbjuder workshops för arbetslag. Certifierade skolor kan boka hel- eller halvdagsutbildningar för hela arbetslaget. Programmet skräddarsys utifrån skolans certifierade plan.

Exempel på utbildningsinnehåll:
* genomgång av kriterierna och undervisning kring dem
* ni väljer tema och får handledning i att planera ett ämnesövergripande arbete med fokus på kompetenserna
Workshopen kan genomföras i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria om skolan önskar.

Kontakta oss för samtal om upplägg och bokning!
Pris: 12000.00 kr

Våra partners